طراحی پوستر حقوق بشر با موضوع نابرابری زن و مرد در کار و فعالیت های روزانه. انجام کلیه امور در زمینه برند سازی توسط آژانس خلا ضلع سوم

نابرابری زن و مرد

طراحی پوستر حقوق بشر با موضوع نابرابری زن و مرد در کار و فعالیت های روزانه. انجام کلیه امور در زمینه برند سازی توسط آژانس خلا ضلع سوم

Dateمی 19, 2020
Created byzelesevom