طراحی لوگو دکوراسیون اتاق چین. این لوگو در مرحله اول، با پاستل گچی به صورت دستی طراحی شد، مرحله دوم، در نرم افزار، اصلاحات روش انجام شد.
این مجموعه در زمینه تابلو و دیوار نگاره فعالیت میکند.

دکوراسیون اتاق چین

طراحی لوگو دکوراسیون اتاق چین. این لوگو در مرحله اول، با پاستل گچی به صورت دستی طراحی شد، مرحله دوم، در نرم افزار، اصلاحات روش انجام شد. این مجموعه در زمینه تابلو و دیوار نگاره فعالیت میکند.

Dateمی 19, 2020
Created byzelesevom